วันศุกร์, เมษายน 12, 2024
Google search engine
หน้าแรกสังคมคณะพืชสวนโลกลงพื้นที่ “หนองแด”

คณะพืชสวนโลกลงพื้นที่ “หนองแด”

คกก.พืชสวนโลกฯ ลงพื้นที่จริงจัดงาน “พืชสวนโลก 2569” ดูผังจัดงานเปรียบเทียบของจริง ทั้งระดับปกติ-ยกสูง-ล่องเรือ

เมื่อเวลา 14.00 น. บริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแด ต.กุดสระ อ.เมือง อุดรธานี นายปราโมทย์ ธัญญพืช รอง ผวจ.อุดรธานี นายวิเชียร ขาวขำ นายก อบจ.อุดรธานี ตัวแทน สนง.ส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(องค์การมหาชน) (สสปน.หรือ TCEB) ให้การการต้อนรับ Mr.Bernard Oosterom หัวหน้าคณะกรรมการพืชสวนโลกระหว่างประเทศ พร้อมคณะ ดูสถานที่เสนอตัวขอจัดงานพืชสวนโลก 2569 เปรียบเทียบกับร่างแผนการจัดงาน ที่แบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 ส่วน

นายปราโมทย์ ธัญญพืช รอง ผวจ.อดุรธานี กล่าวว่า ในนามของชาวอุดรธานีทุกคน เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะนำเสนอ “หนองแด” ซึ่งจะเป็นสถานที่จัดงานนิทรรศการพืชสวนนานาชาติในปี พ.ศ. 2569 ที่แห่งนี้ทำเลที่ตั้งเหมาะสมมาก ตั้งอยู่ในตำบลกุดสระ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งห่างจากตัวเมืองเพียง 9.6 กิโลเมตร หนองแดเป็นพื้นที่ชุ่ม มีพื้นที่ 1,030 ไร่ แยกเป็นพื้นดิน 630 ไร่พื้นน้ำ 400 ไร่

เนื่องจากที่หนองแดเป็นพื้นที่สาธารณะและพื้นที่ชุ่มน้ำ จังหวัดอุดรธานีจึงเห็นว่าควรอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลัง หนองแดเหมาะที่จะได้รับเลือกเป็นสถานที่จัดงานนิทรรศการพืชสวนนานาชาติอุดรธานี 2026 หากจังหวัดอุดรธานีได้รับอนุมัติให้จัดงาน คุณจะเห็นความหลากหลายทางชีวภาพภายใต้หัวข้อ “วิถีชีวิต สายน้ำ และพืชพรรณ” ในอีก 4 ปีข้างหน้า เราหวังว่าคณะกรรมการ AIPH ทุกคน จะรู้สึกยินดีกับการตรวจสอบสถานที่ในวันนี้

จากนั้นคณะได้รับฟังคำอธิบาย ผังของการจัดงานในภาพรวม ทั้งแต่ทางเข้าจากถนนมิตรภาพ อุดรธานี-หนองคาย เข้าสู่พื้นที่การคัดกรองผู้เข้าชน รวมทั้งการซื้อบัตรผ่านประตู จุดแสดงนิทรรศการตลอดเส้นทาง ริมถนนรอบหนองแดระยะทางกว่า 8 กม. ซึ่งในพื้นที่ส่วนแรก และส่วนท้าย ยังคงสภาพพื้นที่ชุ่มน้ำเดิม ยังไม่มีการขุดลอกเพิ่มปริมาณเก็บกักน้ำ จากนั้นขึ้นไปดูพื้นที่จากมุมสูง ที่ทางจังหวัดฯใช้ดินยกระดับขึ้น 5 เมตร ให้เห็นภาพรวมจากด้านบน ก่อนจะเดินทางไปรอบพื้นที่ หยุดลงดูจุดที่จะมีการก่อสร้าง โดยให้ความสนใจกับพื้นที่ “โซนนิทรรศการนานาชาติ” ที่อยู่บริเวณท้ายสุด ก่อนที่จะลงเรือเดินทางย้อนกลับ

ในการลงดูสถานที่เสนอตัวขอจัดงานครั้งนี้ คณะกรรมการพืชสวนโลกระหว่างประเทศ ได้ให้ความสนใจในประเด็นปลีกย่อย เปลี่ยนเทียบกับประสบการจัดงานที่ผ่านมา อาทิ จุดทางเข้าที่จะต้องจัดเก็บค่าบัตรผ่านประตู , การที่ต้องมีของเขตพื้นที่ ป้องกันการเข้ามาไม่ได้ผ่าน การคัดกรองหรือเก็บค่าบัตร , ระยะทางเดินในการเข้าชมงาน , การจัดการขยะ , บริหารห้องน้ำที่สมควรจะมีห้องอาบน้ำ และอื่นๆ พร้อมเสนอการปรับพื้นที่แสดงนิทรรศการนานาชาติ ที่อยู่ท้ายสุดให้มาอยู่ด้านใน และให้ใช้จุดนั้นเป็นสถานที่พักผ่อน ซึ่งทั้งหมดจะมีการสรุปในบ่ายวันที่ 16 กุมภาพันธุ์ 2565 ที่โรงแรมเจริญ

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments